Slip masterbatch

Kaydırıcı madde, erimiş halde son derece sümüksü olan yüksek moleküler ağırlığa sahip büyük bir moleküldür. Kaydırıcı madde eklemek, fraksiyonu önemli ölçüde azaltır, makinelerin ömrünü uzatır ve üretim oranını iyileştirir.

Kaydırıcı katkılar, polimer esaslı ürünlerde yağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Zamanla, kaydırıcı maddeler ürünün yüzeyine hareket ederek ince ve görünmez bir tabaka oluşturarak yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltır.

LDPE ve LLDPE filmlerde kullanılan kaydırma ajanlarının yüzdesi, baz reçinenin sürtünme katsayısına bağlıdır.

Kayma ajanları zamanla kristalleşmeye başladıkları polimerik filmlerin yüzeyine göç eder. Polimer yüzeylerde oluşan kayma maddesi tabakası, farklı film tabakaları arasındaki sürtünmeyi azaltır. Polimerlerdeki migrasyon olayı, katkı maddesinin konsantrasyonuna ve katkı maddeleri ile baz polimerin zincir uzunluğuna bağlı olan zamana bağlı bir süreçtir.
Nasıl kullanılır:
Sarf malzemelerine %1-2 oranında slip masterbatch eklenir.