کامپاند پ پ با الیاف شیشه

کامپاند پلیمری بر پایه پلی پروپیلن
کامپاندهای پلی‌پروپیلن تقویت شده با EPDM

هم اکنون با ما تماس بگیرید
@modiranpolymer modiranpolymer
09201004507 011-42434507~8