قیمت گرانول کربنات کلسیم

کامپاند پلیمری بر پایه TPE
مستربچ کربنات کلسیم گرید فیلم

هم اکنون با ما تماس بگیرید
@modiranpolymer modiranpolymer
09201004507 011-42434507~8