تولید کننده مستربچ و کامپاند

رنگ مستربچ مطابق درخواست مشتری
مستربچ کربنات کلسیم گرید تزریقی

هم اکنون با ما تماس بگیرید
@modiranpolymer modiranpolymer
09201004507 011-42434507~8