تفاوت لیز کننده و آنتی بلاک در فیلم‌های پلیمری

مستربچ آنتی بلاک A.B

هم اکنون با ما تماس بگیرید
@modiranpolymer modiranpolymer
09201004507 011-42434507~8