آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن (ABS)

کامپاند پلیمری بر پایه ABS

هم اکنون با ما تماس بگیرید
@modiranpolymer modiranpolymer
09201004507 011-42434507~8