کامپاند پ پ با الیاف شیشه

کامپاند پلیمری بر پایه پلی پروپیلن
کامپاندهای پلی‌پروپیلن تقویت شده با EPDM