آمیزه پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه

آمیزه پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه (18)

تجربه شركت مدیران پلیمر در زمينه‌ي آمیزه پلی پروپیلن با الیاف شیشه از تركيبات مناسب در كاربردهاي مختلف سوق داده است. 

هم اکنون با ما تماس بگیرید
@modiranpolymer modiranpolymer
09201004507 011-42434507~8